Handelsbetingelser

Fundraising Media Aps´ handelsbetingelser

Fundraising Media ApS indsamler personoplysninger via hjemmesiderne FundraisingClub.dk og app.FundraisingClub.dk.

Fundraising Media ApS indsamler og behandler personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.

Fundraising Media ApS indsamler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger af nogen art.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Disse hjemmesider er drevet og ejet af:
Fundraising Media ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CVR: 25 37 57 69
Tlf.: 93 93 62 95
kontakt@fundraisingmedia.dk

Dataansvarlig er direktør Steffen Gregersen.

Indsamling af persondata

Fundraising Media ApS indsamler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger af nogen art.

Fundraising Media ApS videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller oprettelse af medlemskab eller andre services leveret af Fundraising Media ApS. Her indsamles kontakt oplysninger om navn, arbejdsplads, adresse, postnummer, e-mail. Desuden indsamles faktureringsoplysninger såsom CVR, EAN nr. og kontaktperson.

Personoplysningerne bruges alene til at gennemføre det køb og levering af den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Det vil sige til at oprette dig som bruger af hjemmesiderne FundraisingClub.dk og app.FundraisingClub.dk og til at sende dig nyhedsbreve, invitationer, fakturaer og andre oplysninger om Fundraising Media ApS.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fundraising Media ApS, skal du rette henvendelse til direktør Steffen Gregersen på kontakt@fundraisingmedia.dk, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Desuden kan alle nedenstående data under punktet ”Abonnementsfortegnelse” umiddelbart læses, rettes og slettes af brugeren selv ved log ind på hjemmesiderne under menupunktet ”Profil” ved hjælp af de udleverede adgangsoplysninger.

Oversigt over persondata der behandles af Fundraising Media ApS

Vi behandler følgende personoplysninger:

Abonnementsfortegnelse:

Kontaktoplysninger:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firma/kommune
 • Afdeling/institution/forening
 • Hjemmeside
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Mobil
 • Email

Fakturering

 • CVR nr.
 • EAN nr
 • Kontaktperson
 • Evt. e-mail til faktura

Medlemsadministration

 • Oprettet som bruger (dd.mm.åå)
 • Oplysninger sidst rettet  (dd.mm.åå)
 • Billede (foto af brugeren)
 • Brugernavn (adgangsoplysning i forbindelse med passwordbeskyttet adgang til hjemmeside)
 • Password (adgangsoplysning i forbindelse med passwordbeskyttet adgang til hjemmeside)
 • Medlemsstatus (Kunde, emne, intern, lukket)
 • Medlemstype (Betalende, gratis prøvemedlem, administrator)
 • Ønsker nyhedsbrev  (Ja/nej)
 • Kunde (fra/til) (dd.mm.åå)
 • Bemærkninger  (til internt brug i forbindelse med fakturering: Særligt aftalte priser, antal, abonnementsperioder etc.)

Valgfrie oplysninger indtastet af brugeren selv

 • Branche
 • Ansatte
 • Ansvarsområde
 • Personprofil
 • Firmaprofil
 • Interesseområde

Undtaget fra direkte brugeradgang er felterne:

 • Oprettet
 • Sidst rettet
 • Medlemsstatus
 • Kunde (fra/til) (dd.mm.yyyy
 • Bemærkninger (til internt brug i forbindelse med fakturering: Særligt aftalte priser, antal, abonnementsperioder etc.)

Fakturering

Fundraising Media ApS indsamler og opbevarer informationer vedr. fakturering.

Disse opbevares dels i bogholderiet i form af papirbilag og dels i elektronisk form i faktureringsystemer og elektroniske dokumenter (pdf, Word m.m.) på lokal computer.

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firma/kommune
 • Afdeling/institution/forening Hjemmeside
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefon
 • Email
 • CVR nr.
 • EAN nr
 • Kontaktperson
 • Evt. email til fakturering
 • Produktoplysninger
 • Prisoplysninger
 • Betalingsoplysninger

Email

Email korrespondance med brugere og kunder samt leverandører opbevares ustruktureret i 3 år på lokal computer samt på postserver hos den eksterne databehandler.

Opbevaring af og adgang til persondata

Fundraising Media ApS kan give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Vores CMS-system er et internt system i Fundraising Media ApS, og kun nedenstående interne og eksterne udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Vi gemmer således dine personlige oplysninger på computere med passwordbeskyttet adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og i CMS-systemer med passwordbeskyttet adgang.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Følgende har adgang til persondata indsamlet af Fundraising Media ApS:

Den dataansvarlige: Steffen Gregersen, Fundraising Media ApS

Personer ansat i Fundraising Media ApS og bemyndiget af den dataansvarlige.

Den eksterne databehandler: Simply.com A/S

Den eksterne IT-udvikler, Kristian Primdal, Primux.dk.

Personoplysninger slettes eller anonymisere løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 36 måneder efter en brugerkonto er lukket. 

Eventuelle statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Formål med anvendelse af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Dine personoplysninger anvendes hovedsageligt til at opfylde den aftale vi har med dig om levering af Fundraising Clubs services.

Personoplysningerne bruges til at gennemføre det køb og levering af den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Det vil sige til at oprette dig som bruger af hjemmesiderne FundraisingClub.dk og app.FundraisingClub.dk og til at sende dig nyhedsbreve, invitationer, fakturaer og andre oplysninger om Fundraising Media ApS. 

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Oprettelse af dig som bruger og tildeling af adgangsoplysninger
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Deltagelse i arrangementer
 • Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Fundraising Media ApS
 • Markedsføring i øvrigt
 • Log ind på hjemmesiden

Oplysning, berigtigelse og sletning af data

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig. 

Dine rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan også til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Henvendelse vedr. ovenstående:

Fundraising Media ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

CVR: 25 37 57 69
Tlf: 93 93 62 95
kontakt@fundraisingmedia.dk

http://fundraisingmedia.dk/

Dataansvarlig er direktør Steffen Gregersen.

Links til andre hjemmesider 

På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Fundraising Media ApS er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail (kontakt@fundraisingmedia.dk), telefon (93 93 62 95) eller brev (Fundraising Media ApS, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia). Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

2. COOKIES

2.1. Hvad er cookies?

Første gang du logger ind på en af Fundraising Media ApS’ hjemmesider, herunder FundraisingClub.dk, ved hjælp af det fremsendte password modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. Det er fx en cookie der gør, at du ikke behøver at logge ind på FundraisingClub.dk hver gang du kommer på besøg.

2.2 Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies til at din computer kan huske dine log ind oplysninger, således at du ikke skal taste dem ind hver gang, du besøger en af vores hjemmesider

2.3. Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr indtil du sletter dem. Du kan læse nedenstående om hvordan du kan slette disse cookies.

2.4 Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere samt smartphones, men enkelte er ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.

2.6 Cookies fra Google (trafikmålinger)

Fundraising Media ApS benytter cookies fra Google. Målingerne udføres under nøje iagttagelse af den persondataretlige regulering. Formålet med disse cookies er, at danne statistisk information om hele internetbruger-gruppen, der gør det muligt at bestemme f.eks. hvilke hjemmesider der er mest populære i de forskellige demografiske grupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Oplysningerne præsenteres kun til andre personer eller virksomheder i samlet form.

Oplysningerne kan videregives til tredjeparter herunder Fundraising Media ApS samarbejdspartnere i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte hjemmesider og det danske marked generelt. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

Du kan fravælge at indgå i Google målingen her.

Fundraising Media ApS
Vesterballevej 5
7000 Fredericia

Telefon: (+45) 93 93 62 95
CVR.nr. 25 37 57 69

Disse handelsbetingelser er senest revideret i marts 2022. Fundraising Media ApS tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.