Fonde til foreninger – Find dem her

Der findes rigtig mange fonde i Danmark. Faktisk findes der op imod 16.000 fonde i Danmark. Men det er langt fra alle fonde, som foreninger har mulighed for at søge. Så hvad skal du kigge efter, og hvor finder du fonde til foreninger? Det kan du læse mere om her.  

Forskellige typer fonde 

Der findes forskellige typer af fonde, nogle deler midler ud til foreninger og andre gør ikke. Her kan du se nogle af de typer fonde, der findes: 

  • Erhvervsdrivende fonde 
  • Almennyttige fonde 
  • Indeksfonde 

For at starte med det sidste først: Indeksfonde. Dette er helt ligegyldigt i denne sammenhæng, hvis du leder efter fonde, hvor du kan sende nogle ansøgninger om støtte til din forening. Indeksfonde, investeringsforeninger o. lign. handler om investeringer – typisk i aktier, og er noget du kan købe en del af og dermed investere sammen med andre. Det er ikke det vi leder efter her.  

Men både de almennyttige fonde og de erhvervsdrivende fonde kan være interessante.  

Kendetegnende for de erhvervsdrivende fonde er, at de ejer hele, eller dele af, en eller flere virksomheder. Det kan f.eks. være A.P. Møller Fonden som du sikkert kender. A.P. Møller Fonden ejer en stor bid af A.P. Møller Holding, som igen ejer en stor bid af A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, Maersk Drilling og en række andre virksomheder. De midler som fonden deler ud, er overskud fra disse virksomheder, som gives i udbytte til først A.P. Møller Holding og dernæst videre til A.P. Møller Fonden.  

De almennyttige fonde får ikke deres overskud fra drift af virksomheder, men de kan dels få det fra donationer fra andre fonde, indskud, indsamlinger og andre, der støtter op om fondens virke. Et eksempel på en almennyttig fond er f.eks. Mary Fonden. Mary Fonden ejer ikke selv virksomheder, men får sine midler fra donationer fra andre fonde eller indsamlinger.  

En afart af ovenstående er de mange fonde som eksisterer udelukkende for at drive en bygning eller støtte en enkelt forening. Der er f.eks. en del spejderhuse, som ejes af en fond eller en selvejende institution. På den måde kan man skille driften af bygningen ad fra foreningens normale drift. Dette er dog udenfor denne artikels fokus. 

Hvilke fonde støtter foreninger 

Nu begynder det at blive en lille smule kompliceret. For af de mange fonde, der findes, så kan både de erhvervsdrivende fonde og de almennyttige fonde have almennyttige formål. Og det er netop dette, som fondene skal have, før de for alvor bliver interessante for foreninger.  

Når en fond har et almennyttigt formål, så skal de nemlig uddele midler til almenvældet. Det betyder, at midlerne skal komme en bred målgruppe til gavn og altså ikke deles ud til enkeltpersoner eller f.eks. virksomheder, som ejes af private personer. Her er det nemlig enkelte personer, der vil kunne stikke pengene i egen lomme og det får almenvældet ikke noget ud af.  

Foreninger er derimod almennyttige. Her er der ikke privatøkonomiske interesser involveret, da ingen personer ejer en forening. Foreninger er kendetegnet ved, at det er en gruppe af personer, som er gået sammen, har stiftet en forening med vedtægter, og hvor der afholdes generalforsamlinger.  

Generalforsamlingen er den øverste myndighed, dvs. alle medlemmerne. Den daglige drift af foreningen står foreningens bestyrelse for. Skulle foreningen opløses, skal foreningens midler typisk gå til lignende formål. Der er altså ingen personer, der bare kan trække pengene ud til sig selv (ikke uden at få Politiet på nakken i hvert fald).  

Så det du skal kigge efter hos en fond, for at se om den støtter foreninger, er om den dels har et almennyttigt formål og/eller om den i øvrigt nævner formål som falder direkte ind under hvad din forening arbejder med.  

Andre fonde til foreninger 

Der findes også andre typer fonde til foreninger. Det er typisk offentlige fonde eller det som kaldes for puljer. De er typisk ikke organiseret som en fond, hvorfor de typisk benævnes puljer.  

Du kan finde en lang række offentlige puljer. Du finder dem både hos de forskellige ministerier, fra forskellige styrelser og kommunale puljer. Derudover findes der også EU-puljer, nordiske puljer osv.  

Mange af disse puljer er også interessante for foreninger. Alt efter hvad din forening arbejder med, kan det derfor være relevant at holde øje med det ministerie jeres område hører under. Hertil kan jeres kommunes hjemmeside typisk også præsentere de puljer, som gælder for lige nøjagtigt jeres område.  

Hvor finder jeg fonde til foreninger 

Som du kan se i de foregående afsnit, så kan det ret hurtigt blive et stort arbejde at finde de rette fonde til foreningens næste projekt. Der er rigtig mange fondes hjemmesider, der skal kigges igennem, du skal jævnligt holde øje med kommunens hjemmeside, kigge på ministeriernes hjemmeside og ikke mindst i den lokale presse, nyhedsbreve og på sociale medier.  

Ydermere skal du sortere alle de fonde fra, som ikke støtter en forening som jer. Der er mange fonde som godt nok støtter almennyttige formål, men hvor det er snævret ind. Måske de kun støtter forskning? Det er derfor en kæmpe opgave at finde og ikke mindst frasortere alle de fonde, som ikke er relevante for dig og din forening.  

Men vi har selvfølgelig en løsning til dig! 

Vi har nemlig gjort arbejdet meget lettere for dig og din forening.  

Som medlem af Fundraising Club får du adgang til en stor fondsdatabase, men kun med fonde til foreninger. Vi har nemlig gjort et kæmpe forarbejde for dig ved at frasortere alle de fonde, din forening alligevel ikke kan søge.  

Der er ingen grund til, at du bruger tid på at fravælge fonde, der kun støtter forskning, erhvervsliv, store EU projekter, infrastruktur, legater til studerende eller lignende.  

Fundraising Clubs fondsdatabase er derfor 100% målrettet det lokale foreningsliv. Vi har samlet alle de landsdækkende fonde, som støtter foreningsliv, vi har de lokale fonde med, vi har alle kommuners puljer og de relevante ministeriers puljer. Kort og godt: Alle de steder din forening har mulighed for at søge midler. Alt andet er sorteret fra for dig, så du ikke behøver bruge tid på det.  

Herudover får du også som medlem adgang til fundraising kursus, sparringsnetværk og meget andet. Læs meget mere om, hvad du får som medlem af Fundraising Club her