Sådan hjælper I alle jeres lokalforeninger med fundraising

Spar tid og få succes

Styrk lokalforeningerne med fundraising

Ønsker I at styrke jeres lokalforeninger og gøre det lettere for lokalforeningerne at arbejde med fundraising til deres projekter? Og ønsker I at skabe overblik over små og store fonde og puljer?

Så er det muligt at oprette et flerbrugerabonnement til Fundraising Club for jeres lokalforeninger!

Et flerbrugerabonnement betyder, at I som Landsforbund investerer i jeres lokalforeninger, og giver dem et værktøj til at rejse midler samt styrke den lokale forening.

Hvad siger foreningerne?

Henrik Nørgaard

Henrik Nørgaard Foreningskonsulent, BROEN Danmark

Fundraising Club hjælper vores lokale foreninger direkte. De får blandt andet sparring på deres projekter gennem webinarer, og de får adgang til et værktøj, hvor de motiveres til og hjælpes i gang med at fundraise

Torsten Danielsson

Torsten Danielsson Formand for Dansk Billard Union

Fundraising Club hjælper os med at tænke i andre baner end vi har gjort de sidste 50 år. Det er en øjenåbner, at der er så mange mulige fonde og puljer at søge. Tilmed roser foreningerne søgemulighederne i fondsdatabasen, da det hjælper dem med hurtigt at finde de rette fonde.

Lars Elkjær

Lars Elkjær Idrætskonsulent, Dansk Tennis Forbund

Vi ønsker at gøre vores foreninger mere selvhjulpne i at rejse kapital, så de kan lykkedes med deres projekter, og Fundraising Club hjælper vores foreninger med at øge nitraten på deres fondsansøgninger.

Styrk jeres lokalforeninger og mærkesager

Foreninger fremmer mødet mellem mennesker og bidrager til fællesskab, sundhed og meget mere. Et stærkt foreningsliv er med til at mindske ulighed og bidrager til at alle aldersgrupper kan mødes og deltage i meningsfulde aktiviteter i fritiden. Projekter i foreningslivet skabes af medlemmer, bestyrelser og andre ildsjæle i lokalsamfundet.

Drømmer jeres lokalforeninger også jævnligt om bedre faciliteter, nyt udstyr eller penge til aktiviteter og arrangementer?

Så vil adgang til Fundraising Club være guld værd både for jer som landsforbund og for de lokale foreninger.

En investering i et flerbrugerabonnent giver jeres lokalforeninger mulighed for nemmere at udvikle og styrke jeres vision i landsforbundet. Det klæder jeres foreninger på, så de selvstændigt kan rejse eksterne midler til foreningen og fremme den mærkesag I kæmper for.

kontakt os
Fundraising Club

Hvad er Fundraising Club?

Fundraising Club er Danmarks mest målrettede værktøj til foreninger der arbejder med fundraising! Medlemssiden er designet og udviklet til at imødekomme det lokale foreningslivs behov og ønsker. Fundraising Club giver kun relevante informationer om fonde og puljer, som lokale foreninger kan søge. Frasorteret er alle de fonde, der støtter forskning, offentlige institutioner eller landsdækkende projekter. Her henviser vi til vores søsterside, Fundraising Pro.

Hvad får I og jeres foreninger ved et abonnement?

Ved at give jeres lokalforeninger adgang til Fundraising Club så vil de få:

  • En altid opdateret fondsdatabase
  • Inspirerende nyheder og notifikationer om nye fonde og puljer
  • Guides og værktøjer til fondsansøgninger, projektarbejde m.m.
  • Månedlige webinarer med undervisning og mulighed for hjælp fra vores eksperter
  • Lukket sparringsnetværk for medlemmer med vidensdeling og hjælp

Vores eksperter ved, hvad der skal til for at rejse fondsmidler, og vi gør arbejdet let for dine lokalforeninger og øger deres chancer for succes med fundraising.

Et flerbruger-abonnement inkluderer følgende:

  • Fri og ubegrænset adgang til Fundraising Club for alle landsforeningens lokalforeninger
  • 1 foredrag om året – dette udvikles i samarbejde mellem vores eksperter og jer, så det giver mest mulig gavn for jeres foreninger og lokalsamfund
  • 1 brugeradgang til Fundraising Pro , som er målrettet større organisationer og kommuner
  • Onboarding pakke, som hjælper jer med at formidle tilbuddet ud til jeres foreninger. Det vil bestå af tekstmateriale til hjemmesider, landingside for foreninger til Fundraising Club, nyhedsbrev og et velkomstwebinar
kontakt os

Bliv medlem af Fundraising Club

Invester i et flerbrugerabonnement og bliv en del af Fundraising Club og hjælp jeres lokalforeninger til at udvikle spændende og støtteværdige projekter og arbejde med fundraising.

Tøv ikke med at kontakte os, vi tilbyder en live demo, hvor I kan se vores medlemsunivers og få svar på jeres spørgsmål.

+45 93 93 62 95

kontakt@fundraisingmedia.dk